Svensk ekonomi går ner - låna pengar

Lönerna urholkas med stigande inflation

I månader har stigande inflation varit ett omskrivet ämne. Den höga inflationen på uppemot 10 procent har lett till en kraftig nedgång av reallönerna. Inte sedan 1992 har nedgången varit så snabb som den är nu.

I augusti månad var löneökningarna 2,8 procent i årstakt, enligt siffror från Medlingsinstitutet. Samtidigt steg inflationen och räntorna så pass mycket att reallönerna minskade med 7 procent jämfört med samma period året dessförinnan.

De senaste siffrorna från Riksbanken och Konjunkturinstitutet talar för att det kommer dröja ett tag innan reallönerna börjar öka igen. Sett till prognosen kommer inflationen vara högre än lönerna ett tag framöver innan inflationstakten väntas vända nedåt under 2023.

Hur lång tid det tar innan reallönerna börjar peka uppåt igen är dock svårt att sia om. Petter Hällberg, ekonom på Medlingsinstitutet, tror att vi får räkna med ett antal år åtminstone.

– Men vi har bara prognoserna att luta oss mot. Vi vet inte framtiden, säger Petter Hällberg, i en intervju med DN.

Samla lån för att dryga ut marginalerna

I och med att reallönerna sjunker minskar även hushållens marginaler. Har du allt för små marginaler för att exempelvis klara en oförutsedd utgift bör du göra vad du kan för att utöka marginalerna igen. Detta kan du göra på olika sätt – antingen genom att dryga ut din inkomst eller minska dina utgifter.

3 tips på hur du kan dryga ut dina marginaler

  • Samla lån och krediter. Har du många smålån och betalar dyra räntekostnader varje månad? Samla dina lån i ett större privatlån och sänk dina räntekostnader. Ett större privatlån har lägre ränta än flera mindre smålån. Genom att samla dina lån kan du frigöra mer pengar varje månad och stå bättre rustad att klara oförutsedda utgifter. Se till att jämföra privatlånen med varandra innan du bestämmer dig för ett. På så vis kan du vara säker på att du hittar det billigaste lånet.
  • Skär ned på onödiga utgifter. Se över dina befintliga utgifter och skär ned på sådant du egentligen inte behöver. Alltifrån dyra restaurangbesök, till shopping och resor kanske får vänta några månader om inte ekonomin tillåter. Många hushåll kan spara tusenlappar varje månad genom att se över sin ekonomi och avstå onödiga utgifter.
  • Se över försäkringar. abonnemang och prenumerationstjänster. Försäkringar, telefon-, och tv-abonnemang, streamingtjänster, tidningsprenumerationer och liknande kostar tusenlappar varje månad. Se över priserna hos olika aktörer och betala inte mer än nödvändigt. Du kanske inte behöver betala ett dyrt mobilabonnemang med fri surf om du endast surfar för 20 GB i månaden, eller ha tillgång till alla streamingtjänster om du inte utnyttjar utbudet fullt ut. Det finns mycket pengar att spara genom att gå igenom dina försäkringar, abonnemang och prenumerationstjänster och välja ett alternativ som är mer anpassat för dig.