Pengar i hög samt i burk förklarar budgetöverskott

Lånetillväxten fortsätter att minska

Lånetillväxten fortsätter att minska, det gäller både utlåningen till hushåll och företag. Samtidigt som tillväxttakten minskar blir räntorna allt högre. På bara ett år har den genomsnittliga räntekostnaden för ett bolån på 3 miljoner kronor stigit med över 66 000 kronor om året.

Den årliga lånetillväxten fortsätter nedåt för tionde månaden i rad. Den totala utlåningen till hushåll uppgick till 2,8 procent i februari månad. Av den totala utlåningen utgjorde bolånen 83 procent medan konsumtionslånen, dit bl.a. snabblån och lån utan uc räknas, utgjorde 6 procent och hade en tillväxttakt på 2,4 procent.

Utlåning på närmare 8 000 miljarder

Den totala utlåningen till hushåll och icke-finansiella företag uppgick i februari till 7 893 miljarder kronor. Utlåning till hushåll stod för 62 procent medan resterande 38 procent utgjordes av företagslån.

Precis som för utlåningen till hushåll har företagslånen minskat i tillväxt. I februari växte utlåningen med 12,8 procent vilket är den lägsta tillväxttakten sedan april 2022 då den var 12,1 procent.

Kraftigt höjda räntor det senaste året

Det senaste halvåret har det varit mycket skriverier kring Riksbankens räntehöjningar och de kraftigt höjda bolåneräntorna. SCB:s statistik visar att den genomsnittliga bolåneräntan var 3,77 procent i februari. För rörliga bolån var räntan 3,77 procent. Det är den högsta uppmätta siffran sedan maj 2012.

För nya bolåneavtal med bindningstider mellan 1 – 5 år var den genomsnittliga bolåneränta 3,82 procent. I februari 2022 var samma ränta 1,61 procent.

Så mycket dyrare blir ditt bolån med höjda räntor

Bolån 3 miljoner kronor

1,61 procent x 3 miljoner kronor = 48 300 kr i årlig räntekostnad

3,82 procent x 3 miljoner kronor = 114 600 kr i årlig räntekostnad

144 600 kr – 48 300 kr = 66 300 kr

På ett års tid har det genomsnittliga bolånet på 3 miljoner kronor blivit 66 300 kronor dyrare per år.