ta bolån och bind räntan

Läge att binda bolåneräntan?

Sjunkande bostadspriser är troliga

(Behöver du ett bolån? Klicka här för att läsa mer om bolån)

Det är fortsatt oroligt på bostadsmarknaden, Nordea skräder inte orden när de kallar den ”ett mörkt moln över ekonomin”. Artikeln med den dystra rubriken publicerades i Affärsvärlden under tisdagen där chefsanalytikern för Nordea gav sin syn på hur fallande bostadspriser ger eko i privatkonsumtionen. Bostadsmarknaden har länge varit omdiskuterad och termer som bostadsbubblor och belåningskalabalik har nämnts i debatterna. Den stora frågan nu är vad som kommer hända med den svenska bostadsmarknaden om en lågkonjunktur står för dörren. En fråga som verkar svår att besvara, även för de allra kunnigaste.

Stora bolån ger ökad sårbarhet

När Finansinspektionen i slutet av maj presenterade sin finansiella stabilitetsrapport konstaterades det att det fortfarande finns en förhöjd risk för att bostadspriserna sjunker framöver. Trots att dessa varit stabila under hela 2018 finns det ett antal faktorer som bidrar till den ökade risken. Finansinspektionen anser att priserna fortfarande är i högsta laget i förhållande till hushållens inkomster, trots att kvoten mellan priser och hushållens inkomster i genomsnitt är 15 % högre än vad det varit historiskt sett. Det finns också en stor marknad av nybyggda bostäder, ett resultat av nybyggnationskulmen som skedde 2017, som under året kommer färdigställas.

Trots vad många tror är det svårare att sälja nyproduktioner vilket i förlängningen skapar överskott på bostadsmarknaden och pressar ner priserna. Beroende på vad som sker med hushållens ekonomi kan även det påverka bostadsmarknaden negativt. Torbjörn Isaksson från Nordea säger till Nyhetsbyrån Direkt att fallande bostadspriser definitivt skulle medföra en nedgång i konsumtionen medan chefsekonomen på SBAB manar till lugn. Till skillnad från andra länder menar han att svenskar inte den ”bolånefinansierade överkonsumtion” som gjort att privatkonsumtionen fallit.

Torbjörn Isaksson håller däremot inte med, historiskt sett har mindre svackor påverkat konsumtionen och om det smäller på bostadsmarknaden så smäller det högt. Det allvarligaste handlar om räntorna och hur sårbara hushåll med stora bolåneskulder är om deras marginaler inte är stora nog. Om risken är stor att räntorna, som fram tills idag varit rekordlåga, skulle kunna öka kan inte Torbjörn Isaksson uttala sig om. Det är faktorer som vi ännu inte kan se, menar han och avslutar intervjun.

Behöver du låna till inredning? Jämför bästa lånet här

 

Rörlig eller bunden bolåneränta

Med ovanstående överblick av bostadsmarknaden är det inte konstigt att svenska hushåll börjar fundera över räntorna på sina bolån. En stor majoritet av den svenska befolkningen har köpt hus som helt eller delvis är finansierade via bolån. Med en ränta som varit fördelaktigt låg under en längre tid har fler och fler köpt allt dyrare bostäder med olika upplägg på räntorna.

Idag går det fortfarande att få mycket fördelaktiga bolån via banker och kreditgivare. SBAB:s chefsekonom Robert Boije manar däremot till eftertänksamhet gällande räntorna. En rörlig bolåneränta har under hela 2000-talet i stort sett varit mer fördelaktig än att ha en bunden ränta på fem år. Sedan 2010 och framåt har den bundna räntan nämligen legat mycket högre än den rörliga. Trenden verkar dock ha vänt och nu är skillnaden mellan rörlig och bunden väldigt liten, något som gör att en bunden ränta kan vara värd att överväga.

Boije är dock noga med att tillägga att det endast är en prognos, samt att byta från rörlig till bunden ränta kanske inte alls är fördelaktigt för alla hushåll. Att ha räntan bunden i tre eller fem år framöver kan dock vara en trygghet för många då de vet exakt hur månadskostnaden ser ut det kommande året.

Avslutningsvis menar Boije att den lilla skillnaden mellan fast och rörlig ränta kan vara ett tecken på att en lågkonjunktur står för dörren. Därför är det viktigt att göra informerade val gällande sitt bolån och verkligen räkna på vad som blir rimligt och inte.

Långivarnas marknadsföring allt mer aggressiv

Den något svalare bostadsmarknaden har gett eko inom lånebranschen också. Allt färre ansöker om bolån och enligt Finansinspektionen har även bankernas vinster gått nedåt det senaste året. Detta resulterar i att låneaktörerna fått större konkurrens om de kunder som finns vilket lett till lockpriser på bolån. För den som är ute efter att teckna eller omförhandla ett bolån kan därför ha medvind nu. Med fler erbjudanden på lånemarknaden är det ännu viktigare att jämföra lån från de olika aktörerna med varandra.

Sammanfattningsvis kan sägas att ja, det är en ganska dyster och förvirrande bild av bostadsmarknaden som tecknas av experterna. Utan hårda fakta kan endast profetior baserade på sannolikhet och historisk erfarenhet ges vilket knappast ger en tröst till dem som är oroliga för sitt bolån. Osäkerheten medför att hushållen bör hålla sig informerade och se till att marginalerna i hushållets ekonomi är goda.

 

Jämför olika aktörer innan du lånar

Det kan som sagt löna sig att jämföra mellan olika långivare innan man tar ett bolån. Hos oss på Expressen Låneguiden kan du enkelt jämföra mellan olika aktörer för att hitta just det bolånet som passar dig bäst. Det kostar inget att jämföra bolån, men kan spara mycket pengar i det långa loppet.