Konjunkturläget är dystrare än väntat i Sverige

I Sverige har vi haft högkonjunktur så länge att det inte är det minsta konstigt att den nu mattas av. Hög- och lågkonjunkturer kommer och går precis som regn och solsken följs åt. De senaste prognoserna tyder dock på att avmattningen sker snabbare än man tidigare trott att den skulle göra.

I vilken takt avmattningen sker är högintressant för alla som fattar beslut som har med ekonomi att göra. Även du som privatperson kan i vissa lägen ha stor nytta av att basera beslut på den absolut senaste informationen om vår konjunktur. En konjunkturnedgång brukar följas av börsfall och det är naturligtvis fördelaktigt att sälja så tidigt som möjligt under en börsnedgång och att planera sina bolån utifrån väntade ränteförändringar.

I dagarna har det alltså kommit in rapporter som visar att högkonjunkturen kan vara på väg att ta slut. Bland annat tidningen Affärsvärlden skriver att konjunkturen mattas av snabbare än väntat. Det baseras bland annat på information från Riksbanken som signalerar att vi har en avmattning som är oväntat stark.

Är det allvarligt att konjunkturen avmattas?

Att vi har högkonjunktur innebär att det går bra för Sveriges ekonomi. Eller att vi åtminstone är i fas med en positiv utveckling i omvärlden. En högkonjunktur kan dock inte pågå hur länge som helst och att ekonomin nu tycks bromsa in innebär inget alarmerande. Det är egentligen mest fråga om en normalisering efter en mycket lång period av ekonomisk tillväxt. Det bör också noteras att det är just en inbromsning vi ser nu, Sverige befinner sig ännu inte i en lågkonjunktur. Avmattningen är inte enbart något som händer i Sverige utan vi ser en inbromsning i stora delar av omvärlden.

Det ekonomiska läget är svårbedömt

Något som kan sägas vara kännetecknande för det ekonomiska läget just nu är att det är osäkert. När det gäller både Sverige och omvärlden är till exempel inflationsutsikterna svåra att bedöma. Det innebär att Riksbanken kan tvingas att agera på ett annat sätt än de tidigare flaggat för. Vi kan till exempel få se snabbare räntehöjningar än dem som Riksbanken varnat för men även räntesänkningar kan bli aktuella. Detta beroende bland annat på omvärldshändelser.

Det Riksbanken signalerar just nu är att förmodligen kommer en mindre räntehöjning i december men att de inte vill uttala sig om när det är dags att höja räntan igen, efter det.

När vi konstaterar att drastiska åtgärder kan bli aktuella så är KAN det operativa ordet. Det osäkra ekonomiska läget talar snarast för en försiktig penningpolitik snarare än dramatiska åtgärder.

Hur påverkas räntan av att konjunkturen bromsar in?

I tider då konjunkturen bromsar in brukar Riksbankens incitament att höja räntan vara mindre än annars. Det finns alltså ingen anledning att oroa sig över kraftigt höjda bolåneräntor och det finns heller inget som tyder på att den svenska kronkursen kommer öka särskilt mycket från den låga nivå den ligger på idag.

Räntorna ligger kvar på historiskt låga nivåer även globalt och det mesta talar för att den svenska reporäntan kommer vara ganska oförändrad under lång tid framöver. Att låna pengar är och kommer förmodligen att fortsätta vara billigt i Sverige.

Riksbankschefen Stefan Ingves konstaterar själv:

“Å ena sidan har vi räknat med att perioden med minusränta och stora statsobligationsköp skulle vara en temporär åtgärd för att återföra inflationen och det har vi lyckats med samtidigt som den allmänna ekonomiska utvecklingen varit god. Å andra sidan kan vi förvänta oss globalt låga räntor länge än och jag har svårt att se ett motiv för att nu indikera att räntan kommer att höjas ytterligare i närtid”.

Dra lärdom av Riksbanken

Att hålla reporäntan omkring noll men samtidigt vara beredd att ompröva penningpolitiken utifrån hur de ekonomiska utsikterna i Sverige och resten av världen förändras är Riksbankens utgångsläge för närvarande. Det är en attityd som förmodligen är värd att sträva efter även för privatpersoner.

I dagsläget finns det inget som påkallar drastiska åtgärder för privatpersoner med normala ekonomiska omständigheter. Men det är viktigt att hålla sig uppdaterad så att du kan agera snabbt om det skulle ske en kraftig konjunkturförändring eller om något annat oväntat skulle ske i världsekonomin eller här hemma i Sverige.

Vi avslutar med några konkreta råd för dig som månar om god privatekonomi i en vikande konjunktur:

  • Fatta beslut utifrån tillförlitlig information. Många hävdar att Sveriges ekonomi är på väg mot en krasch men vad bygger de sina prognoser på?
  • Riksbanken och statliga Konjunkturinstitutet är tillförlitliga källor.
  • Bevaka börsen på daglig basis om du har ett större aktiekapital.
  • Var inte rädd för att låna pengar, inget tyder på stora räntehöjningar.
  • Om du riskerar att förlora jobbet i händelse av lågkonjunktur bör du ha en försäkring som skyddar dig mot inkomstbortfall.