Svensk ekonomi går ner - låna pengar

Inflationen sjunker – nära inflationsmålet

Inflationen fortsätter att sjunka och är nu bara några få procentenheter från Riksbankens inflationsmål om 2 procent.

Sverige har brottats med stigande inflation, men de senaste månaderna har den successivt vänt nedåt. I december månad fortsatte inflationen nedåt och landade på 2,3 procent enligt KPIF-måttet, det är den lägsta siffran sedan juli 2021.

Inflationen är nu mycket nära Riksbankens inflationsmål om 2 procent. SVT:s ekonomikommentator Alexander Norén välkomnar nyheten och menar att vi är på väg åt rätt håll.

Elpriserna huvudorsaken till sjunkande inflation

Inflationen har backat av markant sedan november månad då inflationen enligt KPIF låg på 3,6 procent. Elpriserna pekas ut som huvudorsaken till den sjunkande inflationen – för även om priserna var högre i december 2023 än november samma år, var de väsentligt lägre än året dessförinnan.

Enligt SCB:s statistik ökade både paketresor och transporttjänster i pris, vilket samtidigt är normalt för en semestermånad som december. Även kläder och hushållsvaror steg i pris – däremot mildrades den sammanlagda prisökningen av lägre priser på drivmedel.

Räntesänkningar är nära

Med en sjunkande inflation är nu en första räntesänkning från Riksbanken nära. Enligt Nordeas senaste ränteprognos tror banken på en första sänkning av styrräntan redan i maj, följt av ytterligare sänkningar senare under 2024.

En sänkning av styrräntan kommer få en direkt påverkan för dig som ska låna pengar. Allra mest påverkas bolånen, men även andra typer av privatlån blir billigare vid en räntesänkning. Redan nu har flera banker sänkt räntorna för sina bundna lån – däremot lyser en sänkning av de rörliga lånen med sin frånvaro.

Skillnad mellan KPI och KPIF

KPI och KPIF är två mått på inflation som SCB beräknar. Konsumentprisindex (KPI) är mest känt, men det är KPIF-måttet som Riksbanken använder i sitt inflationsmål. Till skillnad från KPI påverkas inte KPIF av ändrade räntesatser för svenskarnas bolån.