Lägenhetshus med balkonger

Handelsbankens bolåneinstitut höjer boräntan

Handelsbanken höjer räntan på sitt bolån. Räntejusteringen gäller flera bindningstider och börjar gälla omedelbart. Det finns dock fortsatt goda möjligheter till låga räntor genom att förhandla räntan med banken.

Den svenska storbanken Handelsbankens bolåneinstitut Stadshypotek väljer att höja sina bolåneräntor. Justeringen träder i kraft direkt.

Ett bolån med den rörliga tremånadersräntan höjs med 0,05 procentenheter till 2,39 procent. För bolån med en tvåårig bindningstid höjs räntan med 0,15 procentenheter till 1,89, medan lånen med en femårig respektive tioårig bindningstid höjs med 0,25 procentenheter till 2,18 procent, respektive 2,69 procent.

Sammanställning

  • 3 månadersräntan – 2,39 procent
  • 2 års bindningstid – 1,89 procent
  • 3 års bindningstid – 1,94 procent
  • 5 års bindningstid – 2,18 procent
  • 10 års bindningstid 2,69 procent

I ett pressmeddelande kommenterar banken höjningen på följande sätt:

”Handelsbankens boräntor styrs av marknadsräntorna och av konkurrensläget. Vi justerar därför våra räntor kontinuerligt. Vår ambition är att ha långsiktigt konkurrenskraftiga erbjudanden till våra kunder”.

Tips! Jämför räntorna på bolån för att inte betala mer än nödvändigt.

Fortsatt möjlighet till lägre bolåneräntor

Räntehöjningarna avser bankens listpriser, det vill säga den bolåneränta som används i marknadsföringssyfte. Du som bolånekund har fortsatt möjlighet att beviljas en lägre ränta genom att förhandla ditt lån.

Bankens snitträntor såg i december månad ut som följande.

  • 3 månadersräntan – 1,41 procent
  • 2 års bindningstid – 1,32 procent
  • 3 års bindningstid – 1,44 procent
  • 5 års bindningstid – 1,61 procent
  • 10 års bindningstid – 2,13 procent

Låga räntor tack vare nollränta

I Sverige har reporäntan varit låg i många år. För bara ett par år sedan hade vi minusränta men numera ligger den på 0,0 procent. Reporäntan är den ränta som en bank kan låna eller placera till i Sveriges riksbank. Den har därför en direkt påverkan bankernas egna räntor till Sveriges låntagare.

Det innebär att om reporäntan höjs så kommer även bankernas bolåneräntor att göra det.