Nyckel i ett dörrlås

Allt fler svenskar lämnar bostadsmarknaden

Coronapandemin har skapat en mycket osäker bostadsmarknad. Många lämnar marknaden och kvar finns endast hushållen som verkligen måste köpa sig en bostad. Hushåll som redan ansökt om sitt bolån och fått lånelöftet beviljat bör gå igenom sin ekonomi noga innan de slår till.

Lånemarknaden befinner sig i en mycket osäker tid just nu där antalet privatlån, snabblån och andra högkostnadskrediter minskar kraftigt. Även på bolånemarknaden går det trögt just nu där många helt och hållet övergivit tanken på en ny bostad.

SBAB:s boendeekonom, Claudia Wörmann, säger i en intervju med SvD att många har lämnat bostadsmarknaden just nu. De enda som finns kvar är personer som verkligen behöver köpa eller sälja sin bostad. Personer som tidigare bytt bostad lättvindigt eller köpt och sålt på spekulation är numera borta.

Den osäkra marknaden har även fått priserna att sjunka. Det öppnar i sin tur upp för förstagångsköpare som har sin kontantinsats klar. Dessa personer kan med lite tur till och med få pengar över.

Hushållen ska dock inte räkna med att göra några större klipp på sina bostäder med tanke på hur marknaden ser ut. Det är helt enkelt en ny verklighet vi får förhålla oss till.

Viktigt att gå igenom sitt lånelöfte

Hushållen som redan ansökt om ett bolån och fått ett lånelöfte gör bäst i att gå igenom sin ekonomi noga innan de genomför något bostadsköp.

Claudia Wörmann tipsar om att köpa något en bra bit under sitt egna lånelöfte för att på så vis ha bättre marginaler om det skulle hända något med sin egen ekonomi.

Viktigt att köpa och sälja i samma marknad

När priserna på bostadsrätter och villor är på nedgång är det viktigt att hushållen köper och säljer i samma marknad för att inte riskera att förlora allt för mycket pengar. Nu när priserna går ned gäller det båda bostäderna.

En köpare som väntar med att sälja riskerar att förlora en hel del pengar om trenden fortsätter i samma riktning som den gör i dagsläget.

För tillfället är det dock svårt att sia om framtiden. Skulle arbetslösheten dock bita sig fast är det mycket som tyder på ett ännu större prisfall än det vi sett i dagsläget.