Kopparmynt och silvermynt

Ensamstående föräldrar har svårt att spara

En undersökning från Swedbank visar stora skillnader i sparmöjligheter mellan sambor och ensamstående föräldrar. Många gånger skiljer det tusentals kronor. För att trygga sin framtid vid eventuella oförutsedda utgifter är det därför viktigt att hushållen gör vad de kan för att spara ihop en buffert.

Möjligheten att spara pengar varje månad bidrar till en ökad trygghet, men för ensamstående föräldrar är det inte alltid lätt att få pengar över och sätta upp ett sparande. Många gånger kan det skilja tusentals kronor varje månad, visar en undersökning från Swedbank.

Swedbanks siffror visar att ensamstående föräldrar boende i bostadsrätt har möjlighet att spara i snitt 16 procent av sin disponibla inkomst efter att kostnader för boende och rimliga levnadskostnader är betalda. Motsvarande siffra för sambor utan barn är 48 procent.

Bäst sparmöjligheter hos sambor i storstäderna

Hur mycket hushållen kan spara varje månad skiljer sig åt runt om i landet. Sett till hushåll med barn är det sambor boendes i bostadsrätt i Stockholm som kan spara mest. Den gruppen har i genomsnitt kvar 26 000 kronor efter att boende- och levnadskostnader är betalda. Det är att jämföra med ensamstående med barn, boendes i Umeå, som bara har 2 500 kronor kvar att lägga till sparande eller konsumtion.

Skillnaderna skiljer sig åt mellan hushållen men det är tydligt hur pass mycket mindre ensamstående föräldrar har att röra sig med i slutet av varje månad jämfört med sambor.

Tips! Ett bra tips för att frigöra pengar varje månad att använda till sparande är att samla dyra lån och krediter. Då kan du sänka dina månadskostnader och få mer pengar över varje månad.

Viktigt att spara ihop en buffert

Att ha ett sparande är mycket viktigt. Hushåll utan sparande är väldigt utsatta vid en oförutsedd utgift. Det är därför viktigt att du gör vad du kan för att spara ihop en buffert. Även om du bara kan spara ett par hundralappar varje månad är det bättre än ingenting.

Men hur stor buffert behöver man egentligen ha? En bra utgångstpunkt är att ha en buffert på två månadslöner. Då står du relativt säkert om något oförutsett skulle inträffa.