Låna pengar

Dyra lån förses med varningstriangel

Ändring av konsumentkreditlagen

Antalet snabblån och lån utan UC för konsumtion har ökat under senare år och det har också lett till anpassningar i konsumentkreditlagen för att skydda konsumenter. Den senaste ändringen gjordes 2018. Då infördes begreppet högkostnadskredit, vilket betyder ett lån med en räntesats på mer än referensräntan plus 30 procentenheter. Lån belades också med både ett räntetak och ett kostnadstak. Räntetaket innebär att räntan för ett lån får vara högst referensräntan plus 40 procentenheter, medan kostnadstaket innebär att kostnaderna utöver krediten (inklusive ränta, avgifter, dröjsmålsränta och inkasso) inte får överstiga kreditbeloppet.

P4 Värmland rapporterade förra veckan att enligt Konsumentverket är inte detta tillräckligt: de vill att det görs tydligt för konsumenterna vilka lån som faktiskt är högkostnadskrediter. Därför införs det nya krav på dessa så kallade konsumtionslån. De lån som kan klassas som högkostnadskrediter kommer från och med den 1 juli i år att märkas med en varningstriangel. Konsumenten kommer också meddelas i en varningstext att det är ett dyrt lån.

Syftet är att skapa medvetenhet om lånekostnader

Målet med denna märkning är enligt Konsumentverkets jurist Anna Hult att göra konsumenterna medvetna om vad det är för typ av kredit. Det är i dagens samhälle lätt att påverkas av marknadsföring och fortsätta ta nya lån trots att man kanske redan har ett antal dyra snabblån sedan tidigare, menar hon. Det saknas många gånger en insikt i den egna ekonomin och det finns inte alltid en medvetenhet hos konsumenterna om deras befintliga kreditkostnad. Hon hoppas att denna varningsmärkning får fler att tänka till och inse att det kan finnas andra alternativ som i många fall är billigare på sikt.

När högkostnadskrediter marknadsförs efter den 1 juli ska de tydligt märkas med en röd varningstriangel som ska uppta minst tre rader av upplysningstexten. Förutom att det ska meddelas att det är en högkostnadskredit ska det också finnas med information om att konsumenten riskerar betalningsanmärkning om de inte kan betala, samt var konsumenten kan få råd angående sina skulder.

Kommer en varningstriangel få efterfrågad effekt?

Att göra folk medvetna om risker är alltid eftersträvansvärt men om det kommer att få den effekt Konsumentverket önskar återstår att se. De flesta är idag medvetna om att sms-lån och snabbkrediter har högre räntor och kortare betalningsplan. Trots det ansöker fler och fler om dessa lån, och vanligtvis är det för konsumtion som resor och upplevelser. Kreditgivare har också börjat erbjuda lösningar för personer med många höga krediter. Det finns möjlighet att ansöka om samlingslån där många små dyra krediter samlas i ett lån med fördelaktigare villkor.

Att en varningstriangel skulle öka medvetenheten om vilka kostnader konsumenten redan har är dock frågan. Finns det billigare alternativ är inte heller säkert att personen i fråga har möjlighet att ta del av dem.

Samla lån om du har många smålån – men jämför lån först

För den som betalar av många olika krediter till flera olika långivare kan ett första steg i att få ordning på sin ekonomi och minska kostnader vara att samla sina lån. Det handlar då om att ta ett enda lån för att lösa befintliga krediter. Kvar blir endast samlingslånet, som då har lägre kostnad än den sammanslagna kostnaden för smålånen. Samtidigt minskar antalet betalningar, vilket minskar risken för att en avbetalning missas. I dessa fall är det dock viktigt att först skaffa dig en klar bild av exakt hur mycket dina befintliga lån kostar dig och sedan jämföra samlingslån för att hitta ett alternativ som faktiskt minskar dina kostnader.