Bostadspriserna steg i nästan hela landet

Under det gångna året har bostadsmarknaden stabiliserats. Priserna har ökat i nästan hela landet och snittpriset för både bostadsrätter och villor var högre än under rekordåret 2017. Det visar en undersökning från Svensk Mäklarstatistik.

Bostadspriserna har stabiliserats under det gångna året. Efter flera år av prisfall har priserna nu börjat öka igen över nästan hela landet. Dessutom säljs fler bostäder än tidigare. Det har ökat ruljansen på bostadsmarknaden och idag vågar allt fler köpa bostad och ta större bolån.

Under 2019 såldes det bostäder för lite mer än 440 miljarder kronor, det är 2 procent högre än 2017 som var det tidigare toppåret. I jämförelse med förra årets bostadsförsäljning var det 7 procent högre.

Totalt såldes det 110 000 bostadsrätter och 55 000 villor förra året, det är 5 000 respektive 1 000 fler än föregående år. Även det är en toppnotering.

Snittpriset ökade för både bostadsrätter och villor

Försäljningsvärdet ökade inte enbart på grund av att det såldes fler bostäder än tidigare. Snittpriset på bostäder ökade även över i stort sett hela landet.

När det gäller bostäder steg snittpriset med 4,7 procent för både villor och bostadsrätter, däremot fanns det viss skillnader mellan länen.

För bostadsrätter steg priserna mest i Värmlands län med 15,6 procent följt av Dalarna  och Västmanland med 11,8 och 11,4 procent. Ser vi till villorna steg priserna inte lika mycket. Störst prisökning var det i Kalmar län med 8,6 procent. Även i Västerbottens län och Jönköpings län var prisuppgången över 8 procent; 8,2 och 8,1 procent.

Snittpriserna sjönk på några få platser i landet

Priserna för villor och bostadsrätter steg i nästan hela landet. Endast i kalmar och Jämtland sjönk priserna för bostadsrätter. I kalmar sjönk priserna med drygt 6 procent medan prisnedgången bara var 1,5 procent i Jämtland.

Även för villor sjönk priserna i två län, och återigen var Jämtland en av dem. Priserna på villor sjönk även i Gotlands län. Prisnedgången i Jämtlands var 4,3 procent och på Gotland var den 4,1 procent.

Ingen större prisnedgång i december

Trots jul och många lediga dagar skedde inga stora förändringar på bostadsmarknaden under december månad i jämförelse med november. Priserna förblev oförändrade i såväl Stockholm som Göteborg medan snittpriset för villor och bostadsrätter ökade samt minskade med en procent i Malmö.