Grå villa med stor gräsmatta i förgrunden

Bostadspriserna stiger – går emot vad experterna tidigare sagt

Flera boexperter förutspådde ett prisras på uppemot 20 procent. Men hittills har bostadsmarknaden stått emot coronakrisen på ett bra sätt. I april månad såg vi ett litet prisfall men under maj månad har priserna återigen stigit.

När coronapandemin tog sitt grepp om Sverige kunde vi skönja prissänkningar på bostadsmarknaden i stort sett per omgående. Många experter var tidigt ute och pratade om ett boprisfall på uppemot 20 procent. Och för den som var i färd med att byta bostad var det viktigt att både sälja och köpa i samma marknad för att inte riskera förlora massa pengar. Även den som tänkte ta ett bolån för att köpa en bostad i investeringssyfte var tvungen att tänka till.

Bostadspriserna har varit på nedåtgående under året och minskade exempelvis med 2 procent i april månad. Men enligt SBAB:s Booli housing price index (HPI), har priserna faktiskt stigit något under maj månad.

Det är framför allt villorna som fått sig en skjuts uppåt, och störst ökning har vi sett i Malmöområdet med cirka 5,1 procent.

För bostadsrätter har det inte varit en lika tydlig uppgång. Priserna steg i stora delar av landet med undantag för Göteborg med omnejd där priserna sjönk med 1,4 procent. I Malmöområdet stod priserna stilla under maj månad medan vi kunde se en ökning med 0,3 procent i Storstockholm.

Bostadsmarknaden har stått emot coronakrisen på ett bra sätt

Den prisnedgång vi såg i april påverkades till stora delar av hur smittspridningen såg ut. Störst prisnedgång såg vi då i de områden där smittspridningen var som störst. Nu är det dock tydligt hur optimismen har tilltagit igen de senaste veckorna och överlag har bostadsmarknaden stått emot coronakrisen väl, menar SBAB:s chefsekonom, Robert Boije.

Vi är dock bara i början av juni och mycket kan fortsatt hända. Hur smittan sprider sig kommer påverka i vilken riktning bostadsmarknaden kommer att gå. Får vi en kraftig andra våg under hösten finns stora chanser att priserna vänder nedåt igen.