Vitt och brunt hus

Bolånemarginalen ökade det tredje kvartalet

Bankernas bolånemarginaler ökade under det tredje kvartalet. Det ger dig som kund goda möjligheter att sänka din bolåneränta, antingen genom att förhandla med din nuvarande bank eller genom att byta till en billigare aktör.

Att bankerna tjänar mycket pengar på konsumenternas bolån är ingen nyhet, det går enkelt att följa genom att titta på bankernas bolånemarginal som publiceras på Finansinspektionens hemsida. Ju högre marginalen är, desto mer tjänar bankerna på sina bolån.

Under årets tredje kvartal visar siffror att bankerna tjänar mer på sina bolån igen. Marginalen har stigit från 1,26 procent upp till 1,44 procent.

Finansinspektionen menar att detta bland annat beror på att osäkerheten som uppstod i början av pandemin har minskat, samt att riskpremierna på kreditmarknaderna har minskat vilket lett till lägre finansieringskostnader på bolån.

Förhandla bolåneräntan och sänk dina kostnader

Den ökade bolånemarginalen ger hushållen goda förutsättningar att sänka sina bolånekostnader, antingen genom att förhandla med sin nuvarande bank eller genom att byta bank. Många gånger kan du spara tusenlappar varje år.

Det går även bra att jämföra bolånen med varandra för att på så vis se vilken bank som kan erbjuda dig den lägsta bolåneräntan.

Tänk på! Förhandla alltid mot bankens snittränta och inte listränta.

I sin rapport om bankernas bolånemarginaler skriver Finansinspektionen att om fler valde att byta bank för att sänka sina kostnader skulle det på sikt leda till att de genomsnittliga bolåneräntorna sjönk.

Bolånemarginalen är till för konsumenternas

Anledningen till att bolånemarginalerna överhuvudtaget redovisas är för att stärka din och övriga konsumenters ställning på bolånemarknaden. Det ger nämligen en ökad insyn i branschen och minskar det kunskapsunderläge du som bolånekund annars befinner dig i.

Att få tillgång till dessa uppgifter är av stor vikt när det kommer till att köpa bostad. Det är trots många gånger den enskilt största affären du kan göra i livet.