Svensk ekonomi går ner - låna pengar

Bolånemarginalen minskar hos svenska banker

Bolånemarginalen nådde sin rekordnotering år 2017. Sedan dess har den successivt minskat och är nu nere på 1,26 procent. Det visar siffror från Finansinspektionen. Anledningen till att marginalen minskat beror på att finansieringskostnaderna ökade i samband med att coronaviruset nådde Sverige. Trots det gör bankerna fortsatt stora vinster.

Svenska banker är skyldiga att presentera den så kallade bolånemarginalen, vilket visar hur mycket pengar de tjänar på sina bolån. Finansinspektionen sammanställer sedan bankernas marginaler och presenterar dem en gång per kvartal.

Anledningen till att bankerna måste visa upp denna marginal är för att minska det kunskaps- och informationsläge bolånekunderna befinner sig i. Att ha koll på hur mycket bankerna tjänar på sina bolån kan ge dig som kund bra information när du ska jämföra bolån och förhandla räntan.

Marginalen på bolån fortsätter att minska

År 2012 började marginalen på bolån öka kraftigt. Detta pågick sedan i flera år fram till och med 2017. Då hade marginalen nått sin högsta nivå någonsin med 1,71 procent. Men sedan dess har marginalen minskat och var vid det förra kvartalet nere på 1,29 procent.

Under årets andra kvartal visar Finansinspektionens sammanställning att marginalen minskat ytterligare till 1,26 procent. Det är en bra bit under rekordnoteringen från 2017.

Då utlåningsräntan för bolån varit i stort sett oförändrad den senaste tiden är det andra faktorer som påverkat bolånemarginalen. Finansinspektionen skriver att anledningen till att marginalen minskat beror på att bankernas finansieringskostnader ökade i slutet av årets första kvartal. Detta i samband med coronavirusets utbrott.

En annan anledning till att marginalen minskat under flera års tid tros även vara de nya uppstickarna på lånemarknaden som pressar ned bolåneräntorna. Detta tvingar de mer etablerade aktörerna att hänga med för att inte tappa allt för många kunder.

Bankerna gör fortsatt stora vinster på sina bolån

Trots att marginalen på bolån minskat i några år nu är den fortsatt klart högre än för bara tio år sedan. Mellan åren 2010-2012 var marginalen på bolån vid ett fåtal tillfällen nere på 0,2 procent. Så även om vi idag kan se en minskning gör bankerna fortsatt stora vinster på sina bolån.