Låna pengar

Allt fler med utländsk bakgrund väljer att starta eget

Fler och fler med utländsk bakgrund väljer att starta eget företag. Sedan 2003 har andelen ökat med över 200 procent. Störst ökning sker just nu inom techbranschen.

Att svenska företagare spelar en stor roll i svensk ekonomi är en underdrift. Men vilka är det egentligen som väljer att starta egna företag? En undersökning gjord av SCB, på uppdrag av SEB visar att allt fler med utländsk bakgrund väljer att starta eget. Sedan 2003 har antalet aktiebolag startade av personer med utländsk bakgrund ökat med hela 224 procent, vilket är att jämföra med 73 procent bland personer med svensk bakgrund.

I undersökningen definieras svensk bakgrund som född i Sverige med minst en förälder också född i Sverige.

Belgin Alalinli, ansvarig för entreprenörer och startups på SEB, säger att entreprenörskap är mycket vanligare i vissa länder än i Sverige. Det kan då vara en anledning till att utvecklingen ser ut som den gör.

Företagslån ett måste för många nystartade bolag

Att starta ett nytt företag är sällan helt lätt, de allra flesta är idag i behov av ett företagslån för att få igång verksamheten. Många upplever även att kostnaden för ett företagslån är högre än man först föreställt sig. Av den anledningen är det viktigt att jämföra utbudet innan man lånar pengar som företag. Det är först då man kan vara säker på att hitta det billigaste lånet på marknaden. Och med tanke på att företagslånen ofta är väldigt stora finns det mycket pengar att spara genom att bara få ned räntan några få räntepunkter.

Vanligt med nystartade techbolag

Undersökningen visar att techbolagen är en stor kategori bland de nystartade bolagen. Det gäller särskilt hos barn till utlandsfödda.

Hela samhället blir allt mer digitalt så att det just är techbolagen som dominerar är kanske inte särskilt förvånande, och troligtvis kommer utvecklingen fortsätta i den riktningen en bra tid framöver.