Flytta bolån

Vill du flytta ditt bolån? Att flytta bolån är enkelt och ett första steg är att ansöka om en flytt via den nya bankens hemsida. Inom kort får du återkoppling och kan påbörja processen.

 • Flytta bolån och sänk din ränta
 • Checklista inför flytten
 • Flytta bundet bolån

I denna guide går vi igenom hur du går tillväga för att flytta bolån till annan bank, vilka dokument du behöver förbereda och hur det fungerar att flytta ett bolån med bunden ränta.

Så gör du för att flytta bolån

1. Ansök om att flytta bolån

Fyll i din ansökan om att flytta bolån till annan bank. I din ansökan fyller du i ett ungefärligt värde på din bostad och hur mycket du har i bolån just nu.

En ansökan är inte bindande så du kan ångra dig om du känner dig osäker.

2. Banken kontaktar dig

Inom kort kommer din nya bank att kontakta dig för ett rådgivningsmöte där ni diskuterar dina finansiella behov.

Inför detta steg är det även bra om du har förberett ett antal dokument att dela med banken. Du behöver ett amorteringsunderlag från din nuvarande bank, och bor du i bostadsrätt behöver du även ett utdrag ur lägenhetsförteckningen från din bostadsrättsförening.

3. Flytta ditt bolån

När allt är på plats hjälper banken dig att flytta ditt bolån. I praktiken innebär det att du tecknar ett nytt bolån medan banken löser dina gamla lån åt dig.

Checklista – dokument att ta fram vid flytt av bolån

Det är en förhållandevis smidig process att flytta bolån, men för att göra det ännu enklare är det bra om du förbereder några dokument att dela med din nya bank.

Amorteringsunderlag för att flytta bolån till annan bank

För att byta bolån behöver du alltid hämta ut ett amorteringsunderlag från din nuvarande bank och dela med den nya banken. Det behöver du göra oavsett vilken bank du byter till och även om du inte amorterar på ditt bolån idag.

Amorteringsunderlaget visar bland annat vilka amorteringsvillkor som gäller för lånet du vill flytta. Om du tecknade ditt bolån efter den 1 juni 2016, och därmed omfattas av amorteringskravet, visas även värderingen som ligger till grund för din nuvarande amortering.

Detta innehåller amorteringsunderlaget

 • Den värdering som ligger till grund för din amortering
 • Tidpunkten då det amorteringsgrundande värdet fastställdes
 • Hur mycket du amorterar varje månad
 • Din skuld som amorteringen grundar sig på

Kontakta din nuvarande bank för att hämta ut amorteringsunderlaget.

Flytta bolån

Lägenhetsförteckning – när du bor i BRF

Om du bor i en bostadsrätt behöver du även förbereda ett utdrag ur föreningens lägenhetsförteckning. Kontakta din bostadsrättsförening så får du hjälp med detta.

I lägenhetsförteckningen framgår det uppgifter om bostadsrättsinnehavarens namn och det lägenhetsnummer bostadsrätten fick då den bildades. I förteckningen finns även uppgifter om antal rum och var i byggnaden lägenheten ligger.

Varför ska jag flytta bolån?

 • Du kan sänka räntan
  De flesta väljer att flytta sitt bolån för att få lägre ränta. I slutändan sätts räntan alltid individuellt, baserat på din kreditvärdighet. För bästa möjlighet att beviljas låg ränta ska du förhandla bolånet mot snitträntan och inte listräntan.
 • Samla ekonomin på ett ställe
  Håll koll på hela din ekonomi genom att samla inkomst, sparande och bolån på ett och samma ställe.
 • Rådgivning anpassad för dig
  Upplever du att en annan bank erbjuder rådgivning anpassad efter dina behov kan det vara skäl nog att byta bank och flytta bolånet.

Rörlig eller bunden ränta? Så fungerar det att byta bolån

Hur det går till att flytta bolån till en annan bank skiljer sig åt beroende på om du har rörlig eller bunden ränta.

Flytta bundet bolån – så går det till

Om du vill flytta bundet lån i förtid har din bank rätt att ta ut en avgift som kallas ränteskillnadsersättning. Det är en avgift som ska täcka för uteblivna ränteutgifter som banken annars hade fått under bindningstiden.

Hur mycket du måste betala för att flytta bundna bolån beror på hur stora lån du har, hur lång tid som återstår av bindningstiden och vilken ränta du har.

Flytta bolån

Flytta rörligt lån – så går det till

Om du har rörlig ränta, även kallade 3-månaders ränta, kommer din nya bank lösa ditt befintliga lån direkt, utan att du behöver betala någon avgift för det.

Kan man flytta del av bolån till annan bank?

Nej, det är inte möjligt att bara flytta en del av ditt bolån till en annan bank. Du måste flytta hela lånet vid ett och samma tillfälle.

Har du delat upp ditt lån i flera delar med olika bindningstider måste du antingen vänta ut bindningstiden eller betala ränteskillnadsersättning för att kunna byta bolånebank till en annan.

Vanliga frågor om att flytta bolån

Om du bygger en bostad och har byggnadskreditiv hos en annan bank kan du ansöka om bolån först när din bostad är färdigställd.

Ja, du kan låna mer pengar när du flyttar ditt bolån till en annan bank. Att flytta bolån innebär i praktiken att du ansöker om ett nytt bolån medan din nya bank löser dina gamla lån.

För att beviljas ett högre lånebelopp får du inte låna mer än bolånetaket och du måste uppfylla bankens övriga villkor.