Bolåneräntor

Jämför aktuella bolåneräntor här på Expressen Låneguiden och hitta det billigaste lånet när du köper din bostad.

 • Jämför bolåneräntor
 • Aktuella bolåneräntor
 • Rörlig eller bunden ränta?

I denna guide går vi igenom hur du får bäst ränta på ditt bolån, huruvida du ska välja rörlig eller bunden ränta och vilka faktorer som påverkar din bolåneränta.

Aktuella bolåneräntor hos Expressen Låneguiden

Här på Låneguiden hittar du alla bolåneräntor för olika bindningstider. På så vis får du en komplett översikt över aktuella bolåneräntorna och kan jämföra alternativen med varandra för att hitta billigaste bolån just nu.

Så fort räntorna ändras uppdateras de här på Expressen Låneguiden.

Jämför bolåneräntor och spara tusenlappar

Ska du ansöka om ett bolån för första gången är det viktigt att du jämför bolåneräntorna med varandra. Genom att välja den lägsta räntan kan du spara många tusenlappar varje månad.

Bolåneräntorna skiljer sig åt mellan olika bindningstider – välj den bindningstid som passar dig bäst och samtidigt kan ge dig lägst ränta.

Tips! Även du som har ett bolån sedan tidigare gör bäst i att jämföra bolåneräntor med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du inte betalar mer än nödvändigt.

Bolåneräntor

Vad påverkar bolåneräntan?

Det är en rad faktorer som påverkar vilken boränta du får.

 • Ränteläget i Sverige. Åtta gånger per år fattar Riksbanken beslut om styrräntan. Nivån på styrräntan påverkar till vilken ränta bankerna kan placera och låna pengar hos Riksbanken. Detta påverkar till vilken ränta bankerna kan låna ut pengar till dig som bolånetagare. Med en hög styrränta höjs bankernas egna bolåneränta, medan en låg styrränta ger en låg bolåneränta.
 • Din ekonomi. Din egen ekonomiska förmåga har stor påverkan på vilken boränta du kan få. Ju bättre ekonomi du har, desto större chanser har du att beviljas ett billigt bolån.
 • Val av bindningstid. Bankerna erbjuder olika räntor för olika bindningstider. Välj en bindningstid som du känner dig trygg med och där du erbjuds en ränta som du är nöjd med.

Listränta och snittränta

Svenska banker är enligt lag skyldiga att presentera två typer av bolåneräntor för respektive bindningstid. Dessa kallas för listränta och snittränta.

Det är av stor vikt att du vet skillnaden på dessa när du ska förhandla räntan på ditt bolån.

Listränta – bankens utgångspris innan förhandling

Listräntan är bankens utgångspris innan förhandling och kan ses som ett första prisförslag att utgå från. Listräntan används främst i marknadsföringssyfte och är troligtvis den ränta du får om du inte förhandlar din bolåneränta.

Idag kan de flesta få rabatt på sina bolåneränta genom förhandling. Hur stor rabatt du kan få beror bl.a. på din betalningsförmåga.

Snittränta – räntesnittet hos bankens kunder

Bankens snittränta är den genomsnittliga bolåneräntan bankens kunder har för den specifika bindningstiden. Banken presenterar alltid en snittränta för respektive bindningstid man erbjuder.

När du förhandlar din bolåneränta ska du göra det mot snitträntan. Det ger dig bäst förutsättningar att få lägst ränta på ditt bolån, och kan ge dig en bra indikation på hur du ligger till gentemot andra kunder.

Ränterabatt på bolån

Om du inte förhandlar bolåneräntan kommer du förmodligen bli erbjuden bankens listränta när du tecknar ett bolån. Väljer du i stället att förhandla har du stora möjligheter att få ränterabatt på ditt bolån.

Eftersom bolån ofta rör sig om miljonbelopp kan även en liten räntesänkning göra stor skillnad i plånboken. Varje år kan du spara tusentals kronor på att förhandla din bolåneränta.

Det kan skilja mer än 1,00 procentenheter mellan listräntan och snitträntan. Med en sådan räntesänkning kan du spara 20 000 kronor om året för ett bolån på 3 miljoner kronor.

Tips! Kan du få större ränterabatt på ditt bolån hos en annan bank kan det löna sig att flytta ditt bolån.

Bolåneräntor

Förhandla din ränta på bolån

Vare sig du skaffar ett nytt bolån eller redan har ett ska du ha för vana att förhandla din bolåneränta.

Ett bra tips är att samla in flera ränteerbjudanden och låta bankerna kämpa om dig som kund. Genom att ställa bankerna mot varandra kan du försäkra dig om att få det bästa erbjudandet från respektive bank.

Tips! Fråga banken vad du som kund kan göra för att sänka din ränta ytterligare. Ibland kan du få ännu större rabatt på ditt bolån genom att flytta över hela eller delar av din övriga ekonomi till banken.

Olika boräntor för olika bindningstider

Alla bankar har olika boräntor för olika bindningstider. Det innebär alltså att bolåneräntan kan skilja sig åt beroende på om du väljer en rörlig ränta eller binder räntan under exempelvis 5 år.

Vanliga bindningstider för bolån är den rörliga räntan och bundna räntor mellan 1-10 år.

Rörlig eller bunden ränta?

När man pratar om bolån är det svårt att inte nämna begreppen rörlig eller bunden ränta.

Rörlig ränta bolån

En rörlig ränta är en ränta som kan höjas eller sänkas utifrån ränteläget vi befinner oss i.

När man pratar om den rörliga bolåneräntan syftar man på den så kallade tremånadersräntan. Det är en ränta som i praktiken är bunden i tre månader och först därefter kan räntan höjas eller sänkas. Men eftersom det inte finns någon annan ränta med så kort bindningstiden refererar man till den som den rörliga boräntan.

Bunden ränta bolån

Med en bunden ränta är räntan bestämd under en viss period, vanligtvis mellan 1-10 år. Banken kan alltså inte höja eller sänka räntan innan bindningstiden har gått ut.

Bolåneräntor

Vad ska man välja? så får du bäst ränta på bolån

Historiskt har det lönat sig att ha en rörlig bolåneränta, men det har funnits perioder då det har lönat sig att binda sina lån.

Om du väljer att binda bolåneräntan är du försäkrad mot riktigt höga räntor. Du får dessutom en ökad trygghet i att veta vad dina räntekostnader kommer att landa på varje månad. Med en bunden ränta har du däremot inte samma möjligheter att få en lika låg ränta som om du har en rörlig boränta.

Med en rörlig ränta har du möjlighet att få en riktigt låg ränta men du saknar däremot tryggheten om räntan skulle stiga.

När du funderar mellan att binda räntan eller att låta den vara rörlig är det viktigt att du ser till din egen ekonomi. Klarar du av kortsiktiga höjningar som en rörlig ränta kan innebära? Välj i sådana fall en rörlig ränta.

Värdesätter du tryggheten och vill veta vad din ränta kommer att kosta dig varje månad? Bind då din ränta.

Ränteskillnadsersättning

Om du har en bunden bolåneränta och vill lösa ditt lån i förtid eller flytta ditt bolån, kan banken kräva dig på ränteskillnadsersättning.

Det är en ersättning du får betala till banken för förlorade ränteintäkter som banken hade räknat med när du valde att binda ditt bolån.

Hur stor ränteskillnadsersättning du får betala beror på tre saker

 • Storleken på ditt bolån
 • Din ränta
 • Hur lång bindningstid du har kvar

Ju större bolån, dyrare ränta, och längre bindningstid du har kvar, desto högre blir din ränteskillnadsersättning.

Vilken boränta kan du få?

Vilken boränta du kan få beror på en rad olika faktorer. Nedan följer några saker som påverkar hur billigt bolån du kan få.

 • Ränteläget. Ränteläget på den svenska marknaden påverkar räntan på ditt bolån. En låg styrränta resulterar i en låg bolåneränta, och tvärtom.
 • Din ekonomi. Banken gör alltid en samlad bedömning av din ekonomi. Ju bättre betalningsförmåga du har, desto lägre bolåneränta kan du få.
 • Lånets storlek. Ett stort bolån med låg belåningsgrad resulterar ofta i lägre ränta än ett litet lån med hög belåningsgrad.
 • Konkurrensen på bolånemarknaden. Hög konkurrens ger möjlighet till låg  bolåneränta.
 • Övriga affärer med banken. Har du din samlade ekonomi hos banken har du bättre möjligheter att få en lägre ränta.

Tips – så får du bästa räntan på bolån

 • Kontakta minst 3 banker och be om ett ränteförslag
 • Jämför räntor för flera olika bindningstider
 • Förbättra din kreditvärdighet
 • Håll ner belåningsgraden

Grönt bolån ger lägre bolåneränta

Om du bor i, eller planerar att flytta till en energieffektiv bostad, har du möjlighet att beviljas ett grönt bolån. Grönt bolån innebär att du får ytterligare rabatt på din bolåneränta med 0,05-0,10 procentenheter.

För att kvalificeras till ett grönt bolån behöver din bostad uppfylla något av följande krav

 • Bostaden har miljöbyggnad guld- eller silvercertifiering enligt Sweden Green Building Council.
 • Certifierat Passivhus enligt Passive house institute.
 • Bostaden är svanenmärkt.
 • Bostaden har energiklass A eller B enligt Boverkets energiklassificering från 2014.

Har du ett bolån på 3 miljoner kan du spara 1500 – 3000 kr i räntekostnader per år.

Historiska boräntor

När bankerna presenterar listräntan är det den aktuella räntan för den specifika löptiden. Den förändras i takt med att bankerna justerar sina räntor.

Den snittränta som presenteras visar vilken genomsnittlig bolåneränta bankens kunder har haft under en viss månad. Vanligtvis föregående månad.

Hos respektive bank kan du även följa historiska boräntor för att se utvecklingen över tid. Kom dock ihåg att det är många bakomliggande faktorer som påverkar ränteutvecklingen.

Boränteprognos – hur blir boräntorna framöver?

De senaste åren har vi sett stigande bolåneräntor, efter många år av historiskt låga räntor. De senaste boränteprognoserna visar att den absoluta toppen är nådd och att vi inom en snar framtid kan börja se sjunkande bolåneräntor.

Räkna dock inte med en styrränta kring 0 procent – det var ett test från Riksbankens håll som vi troligtvis inte kommer att se igen på många år.

Att sia längre in i framtiden är svårt i dagsläget eftersom att det är många faktorer som kan påverka den svenska ekonomin och boräntorna.

För dig som ska skaffa ditt första bolån eller om du bara vill omförhandla dina lån är det bäst att inte fokusera alltför mycket på framtiden. Lägg i stället fokus på att försöka hitta billigaste bolån utifrån de förutsättningar som ges.

Bolåneräntor

Ränteavdrag på bolån

Räntekostnaden för bolån är avdragsgilla i din deklaration. För räntekostnader upp till 100 000 kronor har du rätt att göra avdrag på 30 procent. För räntekostnader över 100 000 kronor har du rätt till ett avdrag på 21 procent.

Exempel: Om du betalar 100 000 kronor i räntekostnader varje år, har du rätt att göra ett avdrag på 30 000 kronor.Ränteavdraget på ditt bolån rapporteras in av din bank och syns automatiskt i din deklaration.

För att ha rätt till avdrag på dina räntekostnader behöver du uppfylla följande krav.

 • Stå som betalningsansvarig för lånet
 • Ha betalat skatt som ränteavdraget kan dras av på
 • Ha betalat räntan för bolånet
 • Ha betalat bolåneräntan under taxeringsåret då avdraget ska ske