Mur ger låneskydd - Expressens låneguide

Så här fungerar låneskydd

Låneskydd är en försäkring som du kan välja att ta när du tecknar ett lån. Försäkringen ger dig en trygghet om du råkar ut för något som gör att du inte kan betala ditt lån och det kan kopplas till ditt bolån eller ett privatlån. Skydd vid inkomstbortfall och skydd vid dödsfall är de två vanligaste formerna av skydd. Som låntagare måste du uppfylla vissa i förväg bestämda krav för att du ska kunna få teckna ett låneskydd, exempelvis måste du ha en viss inkomst.

Villkoren för låneskyddsförsäkring varierar och alla banker har sina egna regler. Det kan finnas skillnader mellan villkor för bolån och privatlån. Se till att alltid läsa igenom villkoren innan du tecknar ett låneskydd och du bör vara medveten om att ett låneskydd är begränsat till ett specifikt belopp och en viss tid. Om du blir arbetslös eller råkar ut för en olycka betalar försäkringen månadsavgiften på ditt lån. Vid dödsfall betalas delar av eller hela beloppet på ditt lån. Alla försäkringar har en kvalifikationstid innan den börjar gälla, och denna tid varierar.

Varför ska man försäkra sitt lån?

Att bli allvarligt sjuk eller förlora jobbet är sådant som påverkar tillvaron, oftast negativt då det gäller ekonomin. Det kan tillkomma merkostnader om du råkar ut för en olycka, och inte bara vad gäller de dagliga utgifterna, utan ett resultat kan vara en minskad inkomst. Ett låneskydd hjälper dig att bättre klara av påfrestningar på din privatekonomi eftersom du då får hjälp med kostnaden för lånet. Du minskar risken med att få betalningsanmärkningar för att du inte kan betala ditt lån. Några av de mest vanligaste anledningarna till att skulder går till kronofogden är sjukdom och arbetslöshet.

När du får ett lån beviljat har både du och långivaren försäkrat er om att det ska gå bra för dig att betala tillbaka lånet. Ett låneskydd är ett tryggt alternativ om något oförutsett skulle hända som gör det svårt att betala amorteringar och räntor. Försäkringen träder i kraft under vissa omständigheter, och beroende på vilket skydd som du har valt betalas hela eller en viss del av lånet. Priset för låneskydd varierar, var därför noga med att kontrollera vad olika banker och långivare erbjuder.

En vanligt förekommande typ av försäkring är att premien är en viss procent av din månadskostnad för lånet. Procentsatsen varierar men ligger ofta runt 9 % av din månadskostnad, exempelvis om du har en månadskostnad på 5 000 kronor och en premie på 9 % så blir kostnaden för ett låneskydd 450 kronor. Att betala 450 kronor extra för en försäkring i månanden kan verka dyrt, men om en olycka är framme eller något inträffar kan det vara det som avgör om du kan betala ditt lån eller inte.

Regler för låneskydd

Du måste ha kvalificerat dig för låneskyddet för att det ska gälla om något händer. Kvalifikationstiden kan variera beroende på vilken bank du vill teckna ditt låneskydd hos och vilken typ av lån det rör sig om. Tiden som du måste ha varit försäkrad innan du blev arbetsoförmögen eller arbetslös är ofta längre för ett bolån. Vissa regler gäller för att få teckna ett låneskydd, vanligtvis gäller det att du är över 18 år men inte över 65 år, folkbokförd i Sverige, inskriven i svensk försäkringskassa och vara tillsvidareanställd. Du måste också oftast vara fullt frisk och arbetsför vid tecknandet av denna försäkring.

Innan du köper låneskydd kontrollera vilka försäkringar du redan har och vad dessa täcker, exempelvis liv-, sjuk- eller inkomstförsäkringar. I vissa fall kan du redan ha ett skydd mot en viss typ av händelse som låneskyddet täcker. Ett låneskydd är en produkt som är sammansatt av flera olika försäkringsmoment. Du kan dock teckna vissa delar enskilt såsom sjukförsäkring eller livförsäkring. När du tecknar ett lån kan du dels bestämma om du vill ha ett låneskydd, dels välja för vilka situationer som försäkringen ska gälla för.

Om du önskar ett livskydd som betalar delar eller hela lånet om du skulle avlida går det att inkludera i låneskyddet. Ett låneskydd är dock en förhållandevis dyr typ av försäkring med tanke på den ersättning som delas ut vid exempelvis en skada. Så jämför alltid kostnaderna  på samma sätt som du skulle jämföra lån och se vilken ersättning som delas ut vid olika typer av oförutsedda händelser. Du kan säga upp ett låneskydd precis som du kan säga upp en vanlig försäkring, men kontrollera vilka villkor som gäller för uppsägning, eftersom det skiljer sig mellan olika långivare.

Så här fungerar låneskydd

Är trygghetsförsäkring detsamma som låneskydd?

Trygghetsförsäkring är ett omtyckt alternativ som kan ersätta dig för olika fasta kostnader såsom lån om din inkomst blir nedsatt på grund av sjukdom, skada, arbetslöshet eller vård av anhörig. Det är en viktig skillnad mellan låneskydd och trygghetsförsäkring nämligen att låneskyddet är kopplat till lånet. Ersättningen som du får om du har låneskydd är baserat på din månadskostnad för ränta och amortering av lånet. Ersättningen täcker dina lånekostnader och pengarna betalas direkt till banken. Pengar från ett låneskydd kommer således inte in på ditt konto.

Trygghetsförsäkring är inte kopplad till ditt lån utan den är fristående. Du bestämmer ett belopp som blir den ersättning som du får ut varje månad om du behöver utnyttja försäkringen. Ersättningen betalas in på ditt bankkonto, vilket innebär att du inte är begränsad till att använda ersättningen att betala dina lånekostnader. Priset för en trygghetsförsäkring bestämmer du själv och den baseras på vilket ersättningsbelopp som du väljer. Om försäkringen kostar 6 % av ditt försäkrade belopp kostar det dig 120 kronor i månaden om du tecknar ett belopp på 2 000 kronor.

Bolåneskydd vid dödsfall, arbetslöshet, eller olycksfall

Oavsett om du ska köpa lägenhet, hus eller renovera är det ett stort och viktigt beslut att ta ett bolån. Många långivare erbjuder ofta ett bolåneskydd där du kan välja vad som ska ingå, exempelvis om försäkringen ska omfatta ersättning om du blir arbetslös eller arbetsoförmögen. Bolåneskydd vid dödsfall kräver i allmänhet att du fyller i en deklaration om din hälsa, om det blir beviljat betalar bolåneskyddet hela eller en del av lånet vid dödsfall. Priset på premien beror dels på hur gammal du är, dels på hur stort lån som ska lösas in

Ett bolåneskydd som ger dig ersättning om du blir arbetslös eller råkar ut för en sjukdom eller olycksfall kan endast tecknas om du är inskriven svensk försäkringskassa samt är folkbokförd i Sverige. Vid ett bolåneskydd för arbetslöshet gäller en kvalifikationstid, vanligtvis mellan 150 och 180 dagar. Det innebär att för att låneskyddet ska gälla måste du har varit försäkrat i ett visst antal dagar innan du blev arbetslös, exempelvis om du blev arbetslös 135 dagar efter att låneskyddet tecknades gäller det inte.

För att du ska få ersättning för arbetsoförmåga gäller vanligtvis att försäkringen träder i kraft efter ett visst antal karensdagar, minst 30 dagar. Du måste också ha uppfyllt kvalifikationskravet. När du tecknar ett låneskydd får du inte medvetet undvika att tala om att du redan har en existerande sjukdom som kan komma att påverka din arbetsförmåga eller leda till en sjukhusvistelse. Försäkringen gäller inte om du har haft ett tillstånd eller en skada som kan innebära sjukskrivning ett visst antal månader innan du tecknade försäkringen, vanligtvis 12 månader.

Så här fungerar låneskydd

Låneskydd för olika typer av lån

Låneskydd kan ges för privatlån och bolån men inte för snabblån. Syftet är att underlätta betalningar av amorteringar och räntor om något oförutsett skulle inträffa. Du kan ansöka om låneskydd även om du lånar pengar utan UC (Upplysningscentralen). UC hjälper långivare och privatföretag med kreditupplysningar. Ett lån utan UC innebär dock inte att ingen kreditupplysning har gjorts för att bedöma om en person ska få ett lån beviljat. Ett annat kreditupplysningsföretag kan ha utfört kreditupplysningen. Kontrollera dock alltid att du kan få låneskydd för en ansökan som har gjorts utan UC.

En aktör som lånar ut pengar tar sällan hänsyn till att betalningsförmågan kan förändras på grund av olika situationer såsom arbetslöshet. Låneinstitut är fokuserade på att ett lån betalas tillbaka. Om du har ett låneskydd behöver du inte oroa dig för att dina lån kan gå till inkasso och vidare leda till anmärkningar hos Kronofogden. När det gäller blancolån, som är ett lån som ges utan säkerhet och där räntan oftast är högre, kan du hos vissa långivare ta en låneförsäkring. Men det är något du bör kontrollera innan du ansöker om lånet. Blancolån (också kallat privatlån) har oftast dyra månadskostnader och kan därför bli svåra att betala om din inkomst försvinner eller minskar markant.

Ansökning om låneskydd

Låneskydd kan erbjudas av långivaren och en del banker har egna låneskydd som de erbjuder sina kunder. Regler och villkor varierar så jämför alltid olika långivares villkor innan du tar ett beslut. Det vanligaste är dock att låneskydd erbjuds av ett försäkringsbolag. Du behöver inte vara orolig för att du ska betala långivaren samt försäkringsbolaget. Kostnaderna för försäkringen ingår i det totala beloppet som du betalar till långivaren. Det är smidigt och enkelt att få en bra översikt över kostnaderna för ditt lån.

Du kan fylla i en ansökan om ett låneskydd i samband med att du fyller i din låneansökan. Formuläret är inte komplicerat att fylla i, oftast består det inte av mer än att kryssa i några extra rutor där du bekräftar att du har tagit del om villkoren som gäller för en låneskyddsansökan. Du kan även i efterhand ansökan om försäkringen genom att kontakta din långivare. Observera att om du lånar mer pengar måste du ansöka om ett nytt låneskydd annars riskerar du att försäkringen inte täcker hela månadskostnaden.

Så här fungerar låneskydd

Sammanfattning låneskydd

Livet kan snabbt och oväntat förändras. Arbetslöshet, dödsfall och sjukdomar kan förändra dina eller dina efterlevandes ekonomiska situation. Låneskydd är en typ av försäkring mot oförutsedda händelser. En försäkring som skyddar din privatekonomi. Försäkringen är till skillnad från en trygghetsförsäkring kopplad till ditt lån, vilket innebär att pengarna går direkt till att betala ränta och amortering för ditt lån. Inga pengar sätts in på ditt konto. Du kan givetvis välja att teckna enskilda försäkringar för varje situation där låneskyddet skulle ha trätt in och skyddat dig.