Medellön i Sverige 2024

Medellön är den genomsnittliga lönen i en grupp. Ta reda på medellönen i Sverige och inom olika yrkesgrupper. I den här artikeln listar vi även medellönen för olika åldersgrupper 2024.

Medellön är den genomsnittliga lönen i en grupp. När Statistiska centralbyrån presenterar medellönen i Sverige tittar de på bruttolönen, det vill säga lönen före skatt. För deltidslöner omvandlar de deltidslönerna till heltid.

I denna artikel presenterar vi på Expressen Låneguiden medellönen i Sverige och hur den skiljer sig åt mellan könen, utbildningsnivå och ålder.

Vad är medellön?

Medellönen är den totala summan av samtliga löner i en grupp, dividerat med antal löntagare i samma grupp. Ett annat vanligt mått är medianlön vilket är den mittersta lönen i ett lönespann.

Ekvationen går att tillämpa på alla typer av grupper, oavsett antalet löntagare. Det går bra att räkna ut medellönen för såväl den svenska befolkningen, som löntagare inom en viss yrkesgrupp eller baserat på ålder.

Medellön i Sverige 2024

Vad är medellönen i Sverige?

Enligt den senaste tillgängliga statistiken från SCB är medellönen i Sverige 38 300 kronor (2022). Den siffran är baserad på samtliga löntagare i Sverige – såväl heltidsarbete som deltidsarbete.

Medellönen för män i Sverige ligger något högre på 40 200 kronor, medan medellönen för kvinnor i Sverige är 36 200 kronor.

Vad är skillnaden mellan medellön och medianlön?

När vi pratar om medellön är det också vanligt att stöta på begreppet medianlön. Medianlönen avser den mittersta lönen i ett lönespann där du har sorterat från lägsta till högsta lön.

Medianlönen är ett bra mått när en mindre andel individer sticker ut med höga eller låga löner. I dessa fall kan medellönen vara missvisande eftersom en liten andel med väldigt låga eller höga löner kan dra ner eller upp medellönen markant.


Medianlönen i Sverige

Medianlönen i Sverige låg 2023 på 34 200 kronor, det vill säga en bra bit under medellönen.

Medianlönen för män var 35 500 kronor, medan medianlönen för kvinnor var 33 000 kronor.

Ålder påverkar din lön

Ålder är en stor faktor när det kommer till löneutveckling.

De senaste siffrorna från SCB avser genomsnittlig månadslön i olika åldersgrupper inom statlig sektor. Medellönen kan skilja sig mellan privat och offentlig sektor, däremot bör löneutvecklingen vara densamma.

Medellön i Sverige 2024

Utbildningsnivån påverkar medellönen

Att din utbildning påverkar lönen känner de flesta till. Statistik från SCB visar att bland annat att medellönen är mer än dubbelt så hög för en person med forskarutbildning som för en person med endast grundskoleutbildning.

Stora löneskillnader beroende på var du bor

Den högsta medianinkomsten återfinns i Stockholms län, närmare bestämt i Danderyd. Där är medianinkomsten 530 800 kronor vilket motsvarar drygt 42 000 kronor i månaden. Även Lomma har en av landets högsta medianinkomster med 505 900 kronor.

Kommunerna med högst medianinkomst

 • Danderyd – 530 800 kronor
 • Lomma – 505 900 kronor
 • Täby – 485 000 kronor
 • Vaxholm – 472 400 kronor
 • Lidingö – 470 600 kronor

Kommunerna med lägst medianinkomst

 • Perstorp – 312 700 kronor
 • Ljusnarsberg – 320 400 kronor
 • Högsby – 322 100 kronor
 • Filipstad – 326 800 kronor
 • Hällefors – 329 000 kronor

Yrken med högst och lägst medellön

SCB:s siffror visar att de yrken med högst medellön är chefer inom bank och finans, med en medellön på drygt 150 000 kronor i månaden. Denna yrkesgrupp drar dock upp medellönen rejält då tvåa på listan är general- och kommundirektörer med en medellön på drygt 102 000 kronor, det vill säga cirka 48 000 kronor lägre varje månad.

Längst ned på listan över yrken med lägst medellön hittar vi hemservicepersonal med en medellön på 23 400 kronor.

Topplista – högst medellön i Sverige

 1. Chefer inom bank, finans och försäkring – 150 100 kronor
 2. General-, landstings- och kommundirektörer – 102 400 kronor
 3. Mäklare inom finans – 99 200 kronor
 4. Verkställande direktörer – 90 100 kronor
 5. Specialistläkare – 86 400 kronor

Topplista – lägst medellön i Sverige

 1. Hemservicepersonal – 23 400 kronor
 2. Bärplockare och plantörer – 23 500 kronor
 3. Kafé- och konditoribiträde – 24 900 kronor
 4. Marknadsundersökare – 24 900 kronor
 5. Övriga servicearbetare – 25 000 kronor

Varför är det viktigt att veta medellönen?

Medellönen kan ge dig en fingervisning om vad lönerna normalt ligger inom en viss grupp. Det kan vara bra för dig att känna till när du väljer inriktning av studier, när du ska söka jobb eller när du ska förhandla din lön.

Låg-, medel- och höginkomsttagare

När vi pratar löner är det många som fastnar vid begreppen låg-, medel- och höginkomsttagare. Att definiera var gränserna går förändras över tid och är inte alltid helt lätt.

Låginkomsttagare definieras ofta som personer med en inkomst på under 10 000 kronor.

Medelklassen utgör i stället den största delen av svenska arbetare och klassas vanligen som någon med en inkomst mellan 20-40 000 kronor. Begreppet är dock vagt och det finns inte någon tydlig gräns.

Gränsen för att vara höginkomsttagare brukar oftast dras vid gränsen då man behöver betala statlig inkomstskatt. Skiktgränsen för 2024 går vid 598 500 kronor, vilket innebär att höginkomsttagare är någon som har en månadsinkomst på minst 49 875 kronor.

Personer med en inkomst på över 50 000 kronor i månaden hör till de 10 procent av svenska arbetare med högst lön.