Grå villa med stor gräsmatta i förgrunden

Största räntehöjningen på 30 år

Att Riksbanken skulle höja styrräntan en tredje gång det här året trodde de flesta. Att det skulle röra sig om den största räntehöjningen på 30 år var det däremot inte lika många som trodde. Under tisdagsmorgonen höjdes styrräntan från 0,75 procent till 1,75 procent.

I slutet av juni beslutade sig Riksbanken för att höja styrräntan med 0,5 procentenheter, från 0,25 procent till 0,75 procent med målet att minska den höga inflationstakt som varit i Sverige.

Riksbankens tidigare justeringar har dock inte fått önskad effekt och i augusti månad nådde inflationstakten 9 procent. Därför var det kanske inte många som väntade sig något annat än ytterligare en höjning när Riksbanken levererade sitt besked under tisdagsmorgonen. Riksbanken har beslutat sig för att höja styrräntan med hela 1 procentenhet till 1,75 procent. Det är den största höjningen på ca 30 år.

Det blir dyrare att låna pengar – så påverkas bolånen

När Riksbanken väljer att höja styrräntan är målet att dra ner efterfrågan i ekonomin. Med högre styrränta kommer banker följa efter och det kommer bli dyrare att låna pengar.

Tips! Ska du teckna ett lån blir det allt viktigare att jämföra långivarna med varandra för att hitta billiga lån.

Bolån kommer i första hand drabbas av räntehöjningen även om alla lån på sikt kommer bli dyrare. Alltifrån snabblån, till sms lån och privatlån kommer få högre räntor.

Hushållens rörliga bolåneräntor ligger vanligtvis på ca 2 procentenheter över Riksbankens styrränta. Det innebär att vi inom en snar framtid kommer få räkna med rörliga bolåneräntor på närmare 4 procent.

För hushåll som är högt belånade kommer räntebeskedet slå stenhårt och många kommer tvingas dra ned på sin konsumtion.

Så dyrt blir ett bolån med 4 procents ränta

  • Bolån: 3 miljoner kr
  • Ränta: 4 procent
  • Räntekostnad: 120 000 kr/år eller 10 000 kr/månad

Riksbanken reviderar sin prognos

På grund av stigande inflation tvingas Riksbanken nu revidera sin tidigare prognos från juni månad. För det fjärde kvartalet förutspådde man en styrränta på i snitt 1,36 procent. Den har nu skruvats upp till 1,90 procent. Som högst väntas räntan stiga till 2,53 procent under 2023 för att sedan sjunka först 2025 till 2,35 procent.

Tisdagens räntehöjning var den tredje för i år.