staplade pengar manar till låna smart när räntan är låg

Riksbanken planerar höja styrräntan i juni

Riksbankschef Stefan Ingves vill höja styrräntan. Storbanken SEB tror att en höjning är att vänta redan i juni. I sådana fall skulle Riksbanken frångå sin tidigare prognos om en höjning 2023.

Riksbanken planerade så sent som i höstas för en höjning av styrräntan år 2023. Sedan dess har det hänt mycket på den svenska och internationella marknaden som gör att en räntehöjning kommer ske mycket tidigare än så. Storbanken SEB tror att en höjning av styrräntan är att vänta redan i juni.

Flera höjningar att vänta under året

Den svenska storbanken tror att Riksbanken kommer höja styrräntan ytterligare två gånger under 2022 och två gånger under 2023. Man gör bedömningen att räntan kommer ligga på 1,25 procent i mitten på nästa år, att jämföra med dagens 0 procent.

Bakgrunden till SEB:s prognos är mer hökaktiga signaler från Riksbanken samt den höga inflationsnivån i inledningen av året.

Riksbankens besked leder till konsekvenser för dig som låntagare

En höjning av styrräntan skulle innebära stora konsekvenser för många hushåll. Riksbankens besked kommer påverka låntagare och framför allt dig med ett bolån. Redan nu har bolånen stigit kraftigt och högre räntor är att vänta. Men även lån utan säkerhet kommer på sikt påverkas av Riksbankens räntebesked.

Under många år av låga räntor har hushållens skulder ökat kraftigt. Med låga räntor har det varit förhållandevis enkelt att hantera stora lån. Men i takt med att räntan höjs riskerar hushållen få svårt att betala sina lån vilket kan få stora konsekvenser på individnivå.

Tips! Ta alltid höjd för kraftigt höjda räntor när du lånar pengar. På så vis behöver du inte oroa dig över att kunna hantera dina lånekostnader när räntan höjs.

Alla lån påverkas

Det är framför allt hushåll med bolån som drabbas av Riksbankens räntehöjningar. Det beror främst på att en liten justering gör stor skillnad på så pass stora lånebelopp. Men det är inte bara bolånen som påverkas – alla lån kommer bli dyrare när räntorna höjs.

Vare sig du tecknar ett snabblån, privatlån eller något lån med säkerhet bör du ta höjd för högre räntor – förutsatt att lånet har rörlig ränta. Gör du inte det riskerar räntekostnaderna få stor påverkan på din privatekonomi.