Svensk ekonomi går ner - låna pengar

Reporäntan lämnas oförändrad – positivt för dig som ska låna pengar

Riksbanken kom med årets andra räntebesked under förmiddagen. Reporäntan förblir oförändrad och ligger kvar på 0 procent. Beskedet är positivt för dig som planerar att låna pengar samtidigt som det bidrar till en ökad risk för överskuldsättning.

Idag kom Riksbanken med årets andra räntebesked och precis som väntat lämnas reporäntan oförändrad på 0 procent.

Flera bedömare har inte sett att det funnits någon anledning för Riksbanken att göra några justeringar i reporäntan. Man tror i stället att riksbankschef Stefan Ingves är ganska nöjd med den utveckling vi har sett.

Oförändrad reporänta fördelaktigt för dig som lånar pengar

Reporäntan har en stor påverkan på bankernas egna räntor. Det är nämligen reporäntan som är den ränta bankerna kan låna eller placera till i Sveriges riksbank. Är reporäntan låg kan bankerna själva hålla låg räntor vilket i sin tur gynnar dig som låntagare. Riksbankens besked innebär därmed att du fortsatt kan låna pengar till relativt låga räntor.

Men samtidigt som en låg reporänta bidrar till billigare lån finns det vissa risker du som låntagare bör känna till. Med låga räntor ökar risken för överskuldsättning vilket slår hårt mot hushållens ekonomi när räntan väl höjs. Allra störst risk att drabbas av ekonomiska svårigheter är hushåll som köper dyra bostäder.

Tips! Förhandla alltid ned räntan för bolånet. På så vis kan du spara många tusenlappar varje år.

Låga räntor har bidragit till höjda bostadspriser

De låga räntorna har länge varit en bidragande orsak till att bostadspriserna stigit så kraftigt. Bara det senaste året har priserna på hus stigit med omkring 15-20 procent runt om i landet. Det gör det dels svårare att ta sig in på bostadsmarknaden samtidigt som redan befintliga bostadsägare riskerar att drabbas hårt av en eventuell räntehöjning. Det är därför mycket viktigt att ta höjd för kraftigt höjda räntor i samband med att man köper sig en bostad.