Trave med pengar visar hur man jämför lån med låneguiden

Dubbelhöjning av styrräntan

Riksbanken höjer styrräntan med 0,5 procentenheter – det är i linje med experternas prognoser. Det var dock en oenig riksbank som lämnade beskedet. Framöver tror man på ytterligare en höjning innan räntan kan vända nedåt igen.

Under onsdagen kom Riksbanken med ett nytt räntebesked. Som väntat väljer man att höja styrräntan med 0,5 procentenheter till 3,5 procent. Banken flaggar samtidigt för ytterligare höjningar framöver. Prognosen visar att styrräntan troligtvis kommer höjas med 0,25 procentenheter i antingen juni eller september.

Anledningen till höjningen är den höga inflationen. Inflationen har sjunkit något den senaste månaden men det beror framför allt på sjunkande elpriser, räknar man bort det är inflationen högre än vad myndigheten räknat med.

Riksbanken har som mål att hålla inflationen kring 2 procent – det är en förutsättning för god ekonomisk utveckling i Sverige. I dagsläget är man långt ifrån målet som man väntas nå först under det andra kvartalet av 2026.

De drabbas av hög inflation

Med så pass hög inflation som vi har i dagsläget drabbas inte bara den svenska ekonomin, utan även hushåll med små marginaler. Med höjda räntor, livsmedelspriser och drivmedelspriser minskar marginalerna snabbt och för en del hushåll kan det bli svårt att klara av även de mest basala utgifterna.

Tips! Har du flera lån som påverkas av Riksbankens räntebesked kan du välja att teckna ett samlingslån. Genom att samla lån och krediter kan du sänka dina räntekostnader och få mer pengar över i plånboken varje månad.

Riksbanken oenig

Det var en oenig Riksbank som levererade beskedet, där både förste vice riksbankschef, Anna Breman, och Martin Flodén, vice riksbankschef, reserverade sig mot beslutet. Det utgör totalt 40 procent av Riksbankens ledning. I stället ansåg man att en höjning på 0,25 procentenheter hade varit rimligt samtidigt som man vill flagga för ytterligare en höjning i juni eller september.